Print this page

Årshjulet
c
Oversikt over korpsaktiviteter
Det tas forbehold om endringer.

Husk:
Varsle alltid dirigent /instruktør om fremtidig fravær.
Instruktør varsles som hovedregel minimum 24 timer før timen begynner.
Det føres oversikt over deltakelser på dugnad

Samspill:

Hovedkorps:tirsdag kl. 1800 – 2000 (gymsalen på Vålerenga skole)
Rekrutter:tirsdag kl. 1800 – 1900 (klasserom i nybygget på Vålerenga skole)
Aspiranter:tirsdag kl. 1800 – 1900 (klasserom i nybygget på Vålerenga skole)

HK: Hovedkorps
REK: Rekrutter
ASP: Aspiranter

Interesserte kan abonnere på denne kalenderen.
Les instruksjon for å legge kalenderen inn på iPhone.Dersom du ser feil i kalenderen, eller har andre tilbakemeldinger, ta kontakt med nettredaktør. Adressen finner du helt nederst på siden.