Print this page
Seminar i loppemarkedhelga

I forbindelse med loppemarkedet arrangerer vi også seminar for hovedkorps, rekrutter og aspiranter

Hovedkorpset
Lørdag 14.10 kl 10-15 med instruktører
Søndag 15.10 kl 11-14 med samspill

Ta med
- Instrument, noter og notestativ
- Matpakke og drikke

Oppmøte på Kapt. Skau (personalrommet).
Det blir pauser for å gå på loppemarkedet osv.

Rekrutter og aspiranter
Søndag 15.10 kl 11-15 (kun søndag)

Ta med instrument, matpakke og drikke

Oppmøte på Tippen, 2 etasje
Det blir pauser for å gå på loppemarkedet osv.