Print this page
Nå kan du abonnere på nyheter fra nettsiden

Nå kan du abonnere på nyheter fra vaalerengaskolesmusikkorps.no. Vi har fått satt opp en RSS-feed som viser alle nyhetene som blir publisert.

Bruk følgende lenke for å abonnere på nyheter fra www.vaalerengaskolesmusikkorps.no:

feed://www.vaalerengaskolesmusikkorps.no/rss.asp


Om RSS, fritt fra Wikipedia:

RSS brukes for å abonnere på nyhetsbaserte nettsteder. Ved å tilby RSS gir nettstedet brukerne et standardisert format som kan brukes i mange forskjellige RSS-lesere.

En RSS-leser kan vise de kildene som har nye eller oppdaterte artikler. Det finnes RSS-lesere for de fleste plattformer, og i tillegg finnes det flere nettbaserte RSS-lesere, som Bloglines eller Google Reader. Flere moderne nettlesere som Internet Explorer fra Microsoft, Opera fra Opera Software og Firefox fra Mozilla Foundation har innebygget støtte for RSS. I tillegg finnes det diverse programmer som oversetter RSS til e-post eller NNTP (news-format).